Alla människor mår bra när man aktiverar hjärnan och visst borde även barn kunna ta del av nyheter, fast på sin nivå? Det är något som Svd tagit fasta på och med det lanserar Svenska Dagbladet Junior.

2168242-young-buy-sitting-on-a-sofa-at-home-pretending-to-be-a-grown-upBarnkultur är något helt fantastiskt och vi har i tidigare inlägg tagit upp den Svenska exporten av just barnböcker som sträcker sig till världens alla hörn. Nu har även nyhetstidningarna fått upp vittring på att barn även borde ha en egen tidning med mer lättlästa och anpassade nyheter. Svd har nyligen lanserat konceptet Svenska Dagbladet Junior där man vill få barnen att kanske inte spendera så mycket framför skärmen utan mer framför en tidning – en tidning som hela familjen kan gömma sig bakom och sedan diskutera. Detta medför att barnen får ny kunskap samt att man i familjen får en bättre sammanhållning.

Positiva effekter

Som föräldrar vill man göra allt för sina barn, vilket kan vara en svår balansgång i vissa fall. Men, då finns det ett och annat man ska ha i huvudet när man gör sina avvägningar och tar sina beslut:

  • Gör du det som är bäst för ditt barn
  • Du ska alltid kunna motivera dina beslut
  • Försök förklara för ditt barn varför du gjort på ett visst sätt och säg inte bara ”därför nu är det så…”
  • Inkludera barnet
  • Var en förebild och ingen kompis.