I dag skriver vi om det som kanske är det allra mysigaste för barn, nämligen böcker, bilder och sagor som förhöjer glädjen och fantasifullheten i att vara barn, att leka och att försvinna in i fablernas fantastiska värld.

Barn med böckerI en artikel som för ett litet tag sedan publicerades i Svenska Dagbladet kunde vi läsa om hur italienare hyllar svensk barnkultur och då främst just den rika skatt av litteratur för barn och barnmusik som vi i Sverige har. I Rom pågick således en stor barnkultursatsning och ingen mindre än drottning Silvia var faktiskt på plats och invigden den festival som detta utmynnade i. Det är vidare ett viktigt initiativ och ett viktigt engagemang, alla barn har rätt att få läsa böcker. Sedan behöver det ju inte begränsas till rena texter utan även bilderböcker och fotoböcker är något som barn i alla samhällsklasser ska få tillgång till.

Det kanske kan vara så att svensk barnlitteratur alltid har varit lite speciell, med Astrid Lindgrens självständiga och ibland kontroversiella karaktärer, eller ungdomsböcker med hårda teman som behandlar allt från mobbing till död, sex och andra svåra områden. Något som kanske i ett land som Italien är mer tabubelagt eller sådant som endast vuxna får läsa.

Krakel Spektakel och Kusin Vitamin

En som i just Sverige synonymiseras en hel del med just barnkultur och barnlitteratur är ingen mindre än Lennart Hellsing, som nyligen avled, hela 96 år gammal. I Dagens Nyheter kan vi läsa om hur skaparen av Krakel Spektakel, Kusin Vitamin och Bagar Bengtsson sedan bokdebuten för 70 år sedan, sista året under det brinnande andra världskriget och att han med sina verk och sina bidrag till barnens kulturvärld förde samman barnbokgenrens status närmare vuxenlitteraturens. Omkring hundra böcker för barn skrev Hellsing och han översatte ungefär lika många, så effektiv och producerande kan en nog påstå att han var, ända till sista året av sitt liv.