Har du inget att läsa under sommaren? Då kanske du ska passa på att läsa en bok som kan få dig att utvecklas som ledare. Oavsett om du är chef eller inte kommer det alltid komma situationer där du behöver tänka på ditt bemötande och hur du sätter upp struktur för möten och liknande. Lena Skogholms bok ”Bemötandekoden: konsten att förstå sig på människor och få bättre (arbets)liv” har blivit en bästsäljare.

Varför finns det en del människor som helt enkelt dränerar en på energi? Och hur kan man effektivisera ett samtal så att man undviker vidare missförstånd? Alla dessa svar finns faktiskt att hämta i hjärnforskningen och inte minst i boken om bemötande som summerar detta. Du kan dessutom höra författaren föreläsa: boka Lena Skogholm här och bjud kollegorna på en skön kick-off efter semestern.

En bra ledare ser människan

Vad kan egentligen en bra ledare åstadkomma? Ja, det den är där för är att organisera upp en struktur på ett sätt som gör det möjligt för alla deltagande parter att arbeta effektivt och skapa tillväxt för en verksamhet. Det kan också vara en person som inspirerar andra till att göra något och att bemöta andra människor och både se och utnyttja deras fulla potential. En bra chef skapar ett bra arbetsklimat där de anställda också känner sig trygga med ledarskapet.

En bra chef är orädd, intresserad av andra människor och har lätt för att prata och anpassa sig efter hur andra fungerar. En chef måste vara nyfiken och villig att skapa resultat. Men den måste också behärska en så svår lära som att kunna förstå sig på människor, och det är genom Lena Skogholms bok som vi kan lära oss att bemöta andra människor på deras nivå. Dåligt bemötande kan nämligen göra oss sjuka, och dåligt ledarskap ökar sjukskrivningarna.

Det har visat sig att det är inom bank- och finanssektorn som de anställda är som mest nöjda med sina arbetsgivare och chefer. Vad det beror på får du fundera på medan du läser Bemötandekoden i hängmattan i sommar. God läsning!